Phelan Farm 'Autrement'

40% Gamay, 30% Mondeuse, 30% Pinot Noir

San Luis Obispo, California 2021

$64.99